Begravelse

Hvad er en begravelse? 

Ved en kirkelig begravelse foregår jordpåkastelsen ude ved gravstedet, på kirkegården – og ikke inde i kirken, som ved en bisættelse.

 • Efter højtideligheden bæres kisten ud til gravstedet på kirkegården, eller køres dertil med rustvognen, med følge af familie og pårørende.
 • Ved gravstedet foregår jordpåkastelsen og mange pårørende vælger også at kaste en rose ned på kisten.
 • Det er individuelt om der afholdes en mindesammenkomst efter højtideligheden.

Prismæssigt er en begravelse lidt dyrere end en bisættelse, da kisten typisk er lavet af mere hårdført materiale og man skal betale for et gravsted i 25-30 år, kontra 10- 15 år for et urnegravsted.

 • Der findes anonyme gravsteder til kister og både individuelle gravsteder og familiegravsteder.
 • Vi varetager også borgerlige begravelser og afsked ved andre trosretninger.

Kirkelig begravelse

 

 • En begravelse, hvor en præst fra folkekirken medvirker, vil som regel foregå i kirken eller et begravelseskapel på kirkegården.
 • Var den afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, vil det blive taget som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, med mindre den afdøde havde givet udtryk for andet.

Borgerlig begravelse

 

 • Der er ingen specielle krav til, hvordan en borgerlig begravelsesceremoni skal foregå. Man kan arrangere en højtidelighed i et kapel, i eget hjem, haven eller andet.
 • Der skal normalt betales et mindre beløb for leje af kapel, samt eventuel organist og kor.
 • Hvad koster en begravelse hvis men ikke er medlem af folkekirken?
  Søby Begravelse gennemfører borgerlige begravelser for et tillægshonorar på kr 1800,-

Du er altid velkommen til at kontakte os ved yderligere spørgsmål.

Eksempel 3
Begravelse

Vil du kontaktes af Søby Begravelse?

Udfyld formularen herunder så kontakter vi dig hurtigst muligt, skriv eventuelt hvilket tidsrum der passer dig bedst. Du er også altid velkommen til at ringe til os på 50872200

Personlig samtale

Personlig samtale

Personlig samtale for Begravelse og Bisættelse hos Søby Begravelse, vi tilbyder gratis hjemmesamtaler for at gøre forløbet for pårørende så bekvemt som mulig

1. Valg af samtalens sted, det aftaler vi når I kontakter os:
  • Hjemme ved jer: Langt de fleste vælger en personlig samtale i eget hjem / plejehjem/ sygehus.
  • Ved os: Den personlige samtale kan foregå ved os i en af vore forretninger.
  • Telefon: Nogle ønsker at tage samtalen over telefonen.
  2. Samtalens indhold:
  • Vi aftaler de praktiske detaljer der skal gøres i forbindelse med begravelse eller bisættelse.
  • Udgangspunkt fra jeres ønsker, hvis afdøde har skrevet “Min sidste vilje” eller har talt og delt ønsker med de pårørende, stræber vi efter at opfylde disse.
  • Opdeling af opgaver, vi aftaler, hvad vi skal assistere med, og hvad familien og pårørende selv ønsker at håndtere.
  3. Samtaleark ved samtalen:
  • Samtaleark: Bedemanden udfylder et samtaleark under mødet, som I får med fra mødet, her skrives detaljer om vores aftaler, telefonnumre på relevante samarbejdspartnere og opgavefordeling.
  • E-mail med Prisoverslag: Efter samtalen sender vi en e-mail med et prisoverslag, oplysninger om begravelseshjælp og andre relevante detaljer.
  • Fuldmagt med MitID: I e-mailen er der en fuldmagt, hvor I giver os lov til at varetage kommunikationen med myndighederne, denne fuldmagt skal underskrives med MitID.
  4. Efterfølgende kommunikation:
  • E-mail med Prisoverslag: Efter samtalen sender vi en e-mail med et prisoverslag, oplysninger om begravelseshjælp og andre relevante detaljer.
  • Fuldmagt med MitID: I modtager en fuldmagt til at vi kan varetage kommunikationen med myndighederne, som skal underskrives med MitID.
  5. Forberedelser til Højtideligheden:
  • Afsked i Egen Bolig: Vi taler om afdøde skal synges ud af egen bolig og om der ønskes et sidste gensyn før højtideligheden.
  • Information om Kapel: I får information om, hvilket kapel afdøde befinder sig i indtil højtideligheden.
  6. Personliggørelse af Afskeden:
  • Afdødes Liv og Præferencer: Vi taler om afdødes interesser og hvad de måske ønsker at medbringe på deres sidste rejse.
  • Valg af Kiste og Urne: Der vælges en kiste og ved bisættelse en urne, tilgængelig i mange farver og former.
  • Personlige Tilføjelser: Nogle familier ønsker et lys eller billede på kisten, mens andre foretrækker en borgerlig ceremoni.
  7. Planlægning af Højtideligheden:
  • Detaljer om Ceremonien: Vi snakker alle detaljerne igennem, ved selve højtideligheden og informerer om det kommende forløb.
  • Mindesammenkomst: Hvis ønsket, hjælper vi med at planlægge en mindesammenkomst efter ceremonien.
  8. Støtte og Vejledning:
  • Betydningen at miste: Vi taler også om betydningen af tab, mindesmærker og at hædre det levede liv.
  • Sorgvejledning: Samtalerne varetages af Sanne, en uddannet sorgvejleder, der sikrer omsorgsfuld støtte gennem processen.
Honorar

Honorar

Honoraret er inklusiv i priseksemplet og dækker over tiden af bedemandens arbejde i forbindelse med et forløb:

 • Samtale i eget hjem, eller i vore lokaler
 • Rådgivning og vejledning om forløbet, samt højtideligheden
 • Ansøgning af begravelseshjælp, samt papirarbejde og dokumentation
 • Rette henvendelse til offentlige instanser samt samarbejdspartnere og eksterne leverandører
 • Istandgørelse og ilægning af afdøde i kisten
 • Udsyngning af afdøde fra eget hjem
 • Alle rustvognskørsler i forbindelse med begravelsen / bisættelsen
 • Hjælp med bestilling af blomster, henvisning til stenhugger samt bestilling af lokaler + mad til mindesammenkomst
 • Udarbejdelse af dødsannonce / takke annonce og bestilling heraf
 • Udarbejdelse af sanghæfter
 • Kørsel med urne til kirkegård
 • Ved Søby Begravelse deltager vi altid ved højtideligheden.
Varetagelse af lovpligtigt papirarbejde

Varetagelse af lovpligtigt papirarbejde

Ved Søby begravelse sørger vi for at varetage alle lovpligtige papirer og overholde GDPR reglerne. Derfor beder vi også vore kunder om at underskrive en fuldmagt, som signeres med MitID af kunden.

 • Senest to hverdage efter et dødsfald, skal det anmeldes til kirkeministeriet.
 • Lægen, der har udformet dødsattesten anmelder det til personregistret og vi sørger for at dødsattesten følger afdødes sagsmappe.
 • Vi sørger for der ansøges om ligbrænding / begravelse
 • Skal afdødes askespredes, sørger vi for at de rette papirer underskrives af anmelder og videresendes til kirkeministeriet.
 • Var afdøde, men ønskede ikke en højtidelighed med præst, sørger vi også for at disse papirer underskrives og videre formidles.
 • Udsættelse: Kan afdødes højtidelighed ikke varetages inden for 14 dage efter dødsfaldet, sørger vi udsættelse ved Patientstyrelsen
 • Skal afdøde begraves i udlandet sørger vi for alle papirer er i orden, samt ligpas.
 • Skal afdøde balsameres sørger vi for anmodning samt dokumentation på dette.
 • Skal afdøde bisættes i udlandet søger vi for de rette papirer følger urnen.
 • Ønskes der askedeling sørger vi ligeledes for den rette dokumentation.
Ansøgning af begravelseshjælp

Ansøgning af begravelseshjælp

Ved Søby Begravelse søger vi automatisk om begravelseshjælp ved udbetaling Danmark, som fratrækkes vor faktura.

 • Du vil herefter modtage en besked i din E-boks/Mit.dk om beløbet, der udbetales fra Udbetaling Danmark

Der findes to former for ansøgning, samt en hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller selv var under 18 år:

 1. Straks udbetaling:
  • Hvis afdøde var født før 1. april 1957 kan der ansøges om en straks udbetaling på kr. 1050,-
 2. Formuebestemt begravelseshjælp
 3. Hvis afdøde havde børn under 18 eller er under 18 år

Sygesikringen Danmark.

 • Vi undersøger altid om afdøde var medlem af sygesikringen Danmark gruppe 1 eller 2 og har været det siden 1. januar 2023.
 • Hvis afdøde var det, søger vi kr. 1400,- i begravelseshjælp som fratrækkes vor faktura.

Elysium Begravelsesopsparing

 • Vi undersøger og søger midler hvis afdøde havde en opsparing ved elysium, som fratrækkes vor faktura.

Ældresagen har lavet en god oversig om offentlig begravelseshjælp, som vi anbefaler at kigge på.

Vær opmærksom på at der muligvis kan søges ved

 • Forsikringsselskab
 • Fagforening

Efterlevelses hjælp og efterlevelses pension

 

Bookning af præst / kapel / lokaler til mindesammenkomst

Bookning af præst / kapel / lokaler til mindesammenkomst

Alt efter om afdøde er medlem af folkekirken eller ønsker en borgerlig højtidelighed

 • Søby Begravelse kontakter præsten eller kordegnen i det pågældende sogn.
 • Alt efter de pårørendes ønsker, præsten og kirkens ledighed, samt vores kalender, finder vi en dato til højtideligheden, ud fra pårørendes ønsker.
 • Kordegnen sørger også for at der kommer en organist, en sanger og en kirketjener.
 • Er det en begravelse, taler Søby begravelse med graveren for at planlægge gravstedet.
 • Præsten kontakter efterfølgende de pårørende og aftaler en tid til samtale.
  • Familien finde et gravsted sammen med kirketjener/graveren.
  • Til samtalen, aftaler man de salmer der skal synges og eventuel andre indlæg af musik / tale.
  • Præsten spørger ind til afdødes liv og væremåde, arbejdsliv og omgangskreds, samt eventuelle minder og ferierejser.
  • Det kan være en god ide at skrive nogle ting ned som man ønsker bliver sagt i kirken, inden mødes med præsten.
  • Det er præsten alene, der bestemmer, hvad der kan / skal foregå i kirken, under højtideligheden.

Ønskede afdøde ikke en præst/gejstlig medvirken ved sin afsked, kan Sanne ved Søby Begravelse forestå en afsked, som ceremonileder.

 • Der holdes herfor et ekstra møde, hvor vi sammen aftaler hvordan ceremonien skal forløbe.
 • Ceremonien kan foregå derhjemme, i sommerhuset eller i et kapel.
 • Søby begravelse sørger for planlægning og koordinering af dette, samt musik og eventuelle indslag.
Klassisk hvid kiste

Klassisk hvid kiste

Ved Søby Begravelse har vi et stort udvalg af kister.

I dette priseksempel har vi valgt en klassisk hvid Jordbegravelseskiste.

 • Man kan også vælge kister med ornamenter (dekorativt mønster) i form af palmeblade, kors eller guirlander, der efterfølgende kan sættes på kisten.
 • Kisterne kan laves i alle regnbuens farver, med glimmer eller med print af noget afdøde holdt specielt meget af.
 • I vores sortiment har vi også miljøvenlige kister lavet af bambus, fyr eller eg.

Kontakt os gerne for ydelige priser samt vejledning.

Jordbegravelse kiste
Klassisk hvid kiste Underkiste i spånplade Låg af massiv fyrtræ Greb – Kisten er med 8 greb,  Maling er vandbaseret
Vi hjælper med bestilling af avisannoncer / blomster / gravsten / mindesammenkomst

Vi hjælper med bestilling af avisannoncer / blomster / gravsten / mindesammenkomst

Ved Søby begravelse er vi behjælpelig med at udarbejde en dødsannonce eller en takkeannonce.

Avisannoncer:

 • Vi kan udarbejde et udkast, så I visuelt kan se, hvordan annoncen vil tage sig ud i avisen. [ Se forskellige eksempler her]
 • Det vi sige at i kan redigere og bestemme teksten og om der eventuelt skal være et kors, et hjerte, eller anden vignet, øverst på annoncen.
 • I vil få vist datoen for udgivelse, samt prisen på annoncen.
 • Der er ved bestilling af dødsannoncer, en gratis mulighed for at få en mindeside på ( sæt link ind)
 • Det er desuden gratis i de fleste aviser at skrive et mindeord.

Blomster:

 • Da Sanne tidligere har været indehaver af Søby Blomster, der specialiserede sig i begravelsespynt, vil I kunne få en professionel vejledning i valg af blomster til højtideligheden.
 • Vi er behjælpelige med at bestille de blomster som afdøde har elsket og få vejledning i farver, dekorationer og priser af:
 • Kistepynt, åbne og lukkede kranse og hjerter, bårebuketter, båredekorationer og eventuelt pynt til mindesammenkomsten.
 • Ligeledes er vi behjælpelig med tekst til bårebånd og muligheder for pyntning af kirken, på alteret og bænkerækker.
 • Mange ønsker også en ligge farvelblomst eller kasterose på kisten, og som følger afdøde, efter højtideligheden.
 • Vi har udvalgt nogle blomsterhandlere som vi kan stå inde for, og som leverer smukke kvalitetsblomster til al begravelsespynt.
 • Disse leverer også blomsterne i kirken, og vi hjælper gerne med at pynte kirken og gøre klar til højtideligheden.
 • Ved Søby Begravelse har man også mulighed for at få kørt kistepynten retur til gravstedet, så den pynter der, sammen med de andre buketter fra højtideligheden i kirken. Mange vælger at tage hen og se gravstedet, efter mindesamværet og slutte dagen af, på den måde.

Vi er behjælpelige med at henvise til en stenhugger.

 • Langt de fleste stenhuggere inviterer de pårørende ud for at se de forskellige muligheder af granit, former og skrifttyper på stenen.
 • Nogle stenhuggere tilbyder at hente og bringe pårørende så hele udvalget kan ses.
 • Nogle stenhuggere kan også komme til de pårørende i eget hjem, og vise materialet frem.

Vi er behjælpelige med at finde personale og lokaler til mindesamvær.

 • Vi kan undersøge og oplyse priser på sognegårde, forsamlingshuse, kroer, restaurationer. mv. Vi har lokalkendskab til kaffekoner og hjælpepersonale. Vi er behjælpelige med at bestille mad og drikke.
 • Når Højtideligheden er i gang i kirken, ringer vi til personalet og oplyser dem om antal af gæster i kirken, så det hele er klart når i kommer til mindesamværet.
Klargøring og levering af kiste

Klargøring og levering af kiste

Klargøring og levering af kiste

 • Efter valg af kiste, begravelseskiste til jordfæstelse hvor kiste begraves eller kremeringskiste til bisættelse.
 • Klargøring af kisten: Når pårørende har valgt hvilken kiste det skal er skal bruge. sørger vi for eventuelle tilpasning af kisten efter de specifikke ønsker. Det kan inkludere intern polstring, farvet kiste og tilføjelse af eventuelle dekorative elementer eller personlige tilpasninger.
 • Kvalitetskontrol: Vi kontrollere om kisten er i perfekt stand, uden fejl eller skader.
 • Levering: Transport af kisten i rustvognen fra stedet, hvor den er blevet forberedt, til kapellet, kirken, hjemmet eller et andet sted, hvor afskeds-ceremonien skal finde sted.
 • Dette inkluderer sikring af, at kisten transporteres forsigtig i rustvognen.
Udsyngning i hjemmet/ plejehjemmet

Udsyngning i hjemmet/ plejehjemmet

Udsyngning i hjemmet/ plejehjemmet

 • Udsyngning i hjemmet eller fra plejehjem er en smuk og personlig måde at sige farvel til en afdød på. Det indebærer, at familie og nære venner samles i hjemmet for at synge sange, som har en særlig betydning for den afdøde eller de pårørende.
 • Valget af sange til udsyngning kan variere meget afhængigt af personlige præferencer, religiøse overbevisninger og kulturelle traditioner.
 • Udsyngningen kan ledsages af en musiker, som for eksempel en pianist eller guitarist, eller sange kan afspilles fra optagelser. Det er en intim og meningsfuld måde at mindes og ære den afdødes liv på.
Miljø og hygiejne tillæg

Miljø og hygiejne tillæg

Miljø og hygiejne tillæg.
 • Vi passer godt på miljøet, os selv, afdøde og pårørende så vi sørger for at omgås hinanden med renlige og miljøvenlige produkter og materialer.
 • Vi benytter ved nødvendighed, handsker, mundbind, underlag til forflytninger og neutraliserende dufte.
3x Rustvognskørsler kapel, kirke

3x Rustvognskørsler kapel, kirke

3x Rustvognskørsler dække over kørslen fra kapel/hjem/plejehjem, kirke, krematorie

 • Der opkræves kun betaling for rustvognskørsel for de kørsler, hvor den afdøde transporteres i rustvognen. Det betyder, at omkostningerne ved rustvognskørsel dækker transporten fra det sted, hvor afdøde oprindeligt befinder sig – det kan være et sygehus kapel, plejehjem eller et hjem – til køle/ventekapel– til højtidelighed i kirken – til det endelige bestemmelsessted, som kan være et krematorium eller en kirkegård.
 • For eksempel, hvis der er tre separate kørsler involveret – fra kapellet til kirken, fra kirken til krematoriet, og fra krematoriet til gravstedet – vil der kun blive opkrævet for hver af disse specifikke ture, hvor den afdøde transporteres i rustvognen. Dette system sikrer, at omkostningerne ved rustvognskørsel forbliver retfærdige og gennemsigtige for de pårørende.
 • Alle rustvognskørsler indtil 20 km pr. tur er inklusive i vores priseksempler.
 • Kørsel ud over 20 km pr. tur i rustvogn tillægges kr. 35 pr. km.

Betalingsbetingelser og merkøb

 • Mulighed for yderligere ydelser:
 • Vask, iklædning og klargøring af afdøde kr. 1200,-

  Hvis det ønskes kan vi hjælpe med at vaske og klæde den afdøde i rent tøj, inden afdøde lægges i kisten. (2 personer)

 • Ekstra mand ved udbæring ved hjem / plejehjem / kirke kr. 600,-

  Når vi udfører udbæring og flyt fra plejehjem og private hjem, så kommer vi altid to personer, der løfter. Eller hvis det er nødvendigt at løfte kisten ind/ud af kirken i forbindelse med selve ceremonien.

 • Et gensyn med afdøde efter kisteilægning, før selve højtideligheden, inklusive kørsel. kr. 1200,-

  Nogle mennesker kan have behov for eller ønsker et gensyn med afdøde og tage afsked, enten nogle dage før selve ceremonien eller på selve dagen for begravelsen eller bisættelsen. Dette kan give en følelse af afslutning og mulighed for at sige farvel på egne præmisser.

 • Telefon opkald til 50872200 uden for kontortid / aften efter kl. 17.00, samt weekend og helligdage kr. 0
 • Tillæg ved udkald hverdage efter kl 17.00, samt weekend og helligdage kr. 1000,-

  kr. 1000,- pr. dag

 • Urnekørsel kr. 600,-
 • Kørsel ud over 20 km i rustvogn / urne kørsel kr. 35 pr. km
 • Kørsel med C-markeret dødsattest kr. 600,-

  Ved hjemmedød skal begravelsesmyndigheden have den originale dødsattest med politiets påtegning, inden en anmodning om en begravelse/ligbrænding kan imødekommes.

 • Kørsel / Flytning af blomster fra kirke/Kapel til kirkegård kr. 975,-
 • Sorgterapi kr. 750 ,- pr time
 • Weekend Ceremoni kr. 3200,-
 • Ceremonileder Bedemand kr. 1800,-
 • Varetagelse af udlæg til eksterne leverandører kr. 225,-

  Hvis det ønskes at vi varetager udlæg til eksterne leverandører, som for eksempel for avisannonce, blomster, mindesammenkomst, kremering, leje af kapel eller hospitalsgebyr.

 • Vores betalingsbetingelser

  Opkrævning sendes dagen efter højtideligheden med en betalingsfrist på 8 dage ( 3 dage hvis det er "bisættelse uden ceremoni") Ønskes der længere betalingsfrist kan dette udsættes mod et gebyr på kr. 600,- pr. løbende måned ( 30 dage) Der sendes altid prisoverslag til godkendelse af kunden før højtideligheden.
  Spørgsmål til faktura imødekommes og der kan laves individuelle aftaler. Ved for sen betaling følger vi reglerne for rykkergebyrer, men sender altid først en påmindelse. Udsættes betalingen af kunden i mere end 30 dage, pålægges automatisk gebyr på kr. 600,- + rykker og rentegebyr.
  Kunden underskriver ved samtalen en fuldmagt der tilkendegiver ovenstående betalingsbetingelser.

 • Ønskes der længere betalingsfrist kr. 600,-

  Kan dette udsættes mod et gebyr på kr. 600,- pr. løbende måned ( 30 dage) eller der kan aftales en individuel afdragsordning