Askespredning / askedeling

Askespredning.

Askespredning kan være en måde at afslutte en bisættelse på, hvor asken fra den afdøde spredes på et udvalgt sted hvor afdøde havde en særlig tilknytning.

Hvordan foregår askespredning.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø, ej heller over land.

Det er de efterladte, som skal sørge for, at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.

Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet, med mindre de er selvopløselige i vand.

Det er biskoppen der eventuelt kan tillade, at man foretager en anden sømmelig handling med asken, når der foreligger et bestemt ønske herom fra afdøde.

Askedeling

Du kan søge om tilladelse til askedeling. En person kan selv søge om dette i levende live. Hvis de efterladte søger om tilladelse til askedeling, skal det fremgå af ansøgningen, at det var afdødes udtalte ønske. Ansøgningen skal sendes til stiftet, hvor afdøde boede.

Der kan søges om tilladelse til askedeling, således at den ene del af asken nedsættes på en kirkegård her i landet og den anden del af asken nedsættes på en kirkegård i udlandet. Der kan også søges om tilladelse til askedeling, således at den ene del af asken nedsættes på en kirkegård, mens den anden del af asken spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har efterladt en erklæring om det.

Der gives ikke tilladelse til, at asken deles og nedsættes på to danske kirkegårde eller askespredes over åbent hav flere steder.

Askespredning over åbent hav

Søby Begravelse opbevarer gerne din tilkendegivelse i vores folder “Min sidste vilje” som vi udlevere gratis.

“Asken kan blive spredt over åbent hav, hvis der foreligger en skriftligt tilkendegivelse om dette, fra afdøde.

Ønsket må gerne være skrevet på almindeligt papir. For at det er gyldigt, skal det indeholde afdødes navn, adresse, cpr. nr. samt dato og underskrift. Når de pårørende anmelder dødsfaldet, skal blanketten vedlægges.”

Du er altid velkommen til at kontakte os ved yderligere spørgsmål. Tlf: 50872200

Askespredning


Inklusiv alle rustvognskørsler
kr 15.100
 • Personlig samtale
 • Honorar
 • Varetagelse af lovpligtigt papirarbejde
 • Ansøgning af begravelseshjælp
 • Bestilling af præst / kapel
 • Hvid kremeringskiste
 • Bionedbrydelig urne
 • Vi hjælper med bestilling af avisannoncer / blomster / gravsten / mindesammenkomst
 • Klargøring og levering af kiste
 • Inkl udsyngning i hjemmet/ plejehjemmet
 • Miljø og hygiejne tillæg
 • 3x Rustvognskørsler kapel, kirke, krematorie
 • Urnekørsel
Eksempel 4
Bedemand Askespredning • Søby Begravelse

Betalingsbetingelser og merkøb

 • Mulighed for yderligere ydelser:
 • Vask, iklædning og klargøring af afdøde kr. 1200,-

  Hvis det ønskes kan vi hjælpe med at vaske og klæde den afdøde i rent tøj, inden afdøde lægges i kisten. (2 personer)

 • Ekstra mand ved udbæring ved hjem / plejehjem / kirke kr. 600,-

  Når vi udfører udbæring og flyt fra plejehjem og private hjem, så kommer vi altid to personer, der løfter. Eller hvis det er nødvendigt at løfte kisten ind/ud af kirken i forbindelse med selve ceremonien.

 • Et gensyn med afdøde efter kisteilægning, før selve højtideligheden, inklusive kørsel. kr. 1200,-

  Nogle mennesker kan have behov for eller ønsker et gensyn med afdøde og tage afsked, enten nogle dage før selve ceremonien eller på selve dagen for begravelsen eller bisættelsen. Dette kan give en følelse af afslutning og mulighed for at sige farvel på egne præmisser.

 • Telefon opkald til 50872200 uden for kontortid / aften efter kl. 17.00, samt weekend og helligdage kr. 0
 • Tillæg ved udkald hverdage efter kl 17.00, samt weekend og helligdage kr. 1000,-

  kr. 1000,- pr. dag

 • Urnekørsel kr. 600,-
 • Kørsel ud over 20 km i rustvogn / urne kørsel kr. 35 pr. km
 • Kørsel med C-markeret dødsattest kr. 600,-

  Ved hjemmedød skal begravelsesmyndigheden have den originale dødsattest med politiets påtegning, inden en anmodning om en begravelse/ligbrænding kan imødekommes.

 • Kørsel / Flytning af blomster fra kirke/Kapel til kirkegård kr. 975,-
 • Sorgterapi kr. 750 ,- pr time
 • Weekend Ceremoni kr. 3200,-
 • Ceremonileder Bedemand kr. 1800,-
 • Varetagelse af udlæg til eksterne leverandører kr. 225,-

  Hvis det ønskes at vi varetager udlæg til eksterne leverandører, som for eksempel for avisannonce, blomster, mindesammenkomst, kremering, leje af kapel eller hospitalsgebyr.

 • Vores betalingsbetingelser

  Opkrævning sendes dagen efter højtideligheden med en betalingsfrist på 8 dage ( 3 dage hvis det er "bisættelse uden ceremoni") Ønskes der længere betalingsfrist kan dette udsættes mod et gebyr på kr. 600,- pr. løbende måned ( 30 dage) Der sendes altid prisoverslag til godkendelse af kunden før højtideligheden.
  Spørgsmål til faktura imødekommes og der kan laves individuelle aftaler. Ved for sen betaling følger vi reglerne for rykkergebyrer, men sender altid først en påmindelse. Udsættes betalingen af kunden i mere end 30 dage, pålægges automatisk gebyr på kr. 600,- + rykker og rentegebyr.
  Kunden underskriver ved samtalen en fuldmagt der tilkendegiver ovenstående betalingsbetingelser.

 • Ønskes der længere betalingsfrist kr. 600,-

  Kan dette udsættes mod et gebyr på kr. 600,- pr. løbende måned ( 30 dage) eller der kan aftales en individuel afdragsordning

Vil du kontaktes af Søby Begravelse?

Udfyld formularen herunder så kontakter vi dig hurtigst muligt, skriv eventuelt hvilket tidsrum der passer dig bedst. Du er også altid velkommen til at ringe til os på 50872200